Κωδικός Προϊόντος ΝΚ (μόνο νούμερα)

Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε ΜΟΝΟ ένα κωδικό ΝΚ
Εδώ συμπληρώστε τον Αριθμό Πλαισίου του Οχήματος (17 χαρακτήρες) (0-9, A-Z)
Επιλέξτε την Ημερομηνία Τοποθέτησης του ανταλλακτικού στο όχημα
Πόσα χιλιόμετρα έχει το όχημα την στιγμή της τοποθέτησης του ανταλλακτικού
Εδώ συμπληρώστε το e-mail σας για να σας στείλουμε ένα αντίγραφο με τα πεδία που έχετε συμπληρώσει παραπάνω για το αρχείο σας
H ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο και συμμορφούμενο στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR, EE 2016/679) που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες διατηρούν βάσεις δεδομένων, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, μεταβιβάζει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος και δεν τα κοινοποιεί σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων σχετικής νομικής υποχρέωσης

Γραμμή Ταχείας Εξυπηρέτησης ΝΚ
2510 409 900

ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ
ΘΑΣΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
BV AYTOMOTIVE

Denmark

SBS AUTOMOTIVE A/S
JUELSTRUPPARKEN 15
DK-9530 STØVRING
TEL. +45 96 31 76 00
FAX +45 98 12 18 18
info@nk-autoparts.com

Germany

SBS DEUTSCHLAND GMBH
EICHRODTER WEG 57
99817 EISENACH
TEL. +49 3691-257 0
FAX +49 3691-257 222
info.de@nk-autoparts.com